2002/2003  Medlemstal sommeren 2003: 1.053 medlemmer  3. juli 2