2003/2004  Medlemstal i sommeren 2004: 1.121 medlemmer  8. juli