2008/2009  Medlemstal i sommeren 2009: 1.399 medlemmer  Juli 20