2010/2011    Medlemstal i sommeren 2011: 1.437 medlemmer  23.