Vedtægter for foreningen Ballettens Venner  § 1 Foreningens nav