2017 01.01.2017  -  31.12.3000
Vejledning

 Du kan vælge kontingenttype:

  • Enkeltmedlem gældende for ét medlem. Kontingentet er kr. 300
  • Parmedlem for 2 personer, registreret i Ballettens Venner med helt identiske postadresser - husk at registrere BEGGE medlemmer. Er adresserne identiske er kontingentet kr. 0 for parmedlem nr. 2. Kontingentet er kr. 450. 

    En forudsætning for parmedlemskab er at kontingentet betales via registrering af betalingskort - og at registreringen af betalingskort sker på det medlem, der også fremover betaler kontingentet. 

  • Ungdomsmedlem forudsætter korrekt registreret fødselsdato og kan tegnes for medlemmer under 26 år. Kontingentet er kr. 125.

Kontingentet gælder i Ballettens Venners regnskabsår, perioden 1. august til 31. juli det følgende år - og følger dermed teatersæsonen.

Anden kontingenttype, Livsvarigt medlem kr. 5.000 ved henvendelse til Ballettens Venners kasserer, 

 10/10/2018


Enkeltmedlem (E)
Enkeltmedlem
Tilmeld/Læs mere - (2)

Parmedlem (P)
Parmedlem
Tilmeld/Læs mere - (2)

Ungdomsmedlem (U)
Ungdomsmedlem
Tilmeld/Læs mere - (2)

Ballettens Venner er også at finde på Facebook - Følg os her

Ballettens Venner

Kontakt

Kontortid: Tirsdag kl. 15-17 (dog ikke i skoleferier) Tlf: 21 94 68 91

Bestyrelsesformand Hanne Outzen

Centervejen 2F, 1 sal, 3230 Græsted Telefon: 45 85 15 80 Mobil: 21 94 68 91 info@ballettens-venner.dk

Mailadresse

info@ballettens-venner.dk

Kasserer Judith Larsen

Fændediget 24, st.tv, 4600 Køge Mobil: 40 88 11 66 info@ballettens-venner.dk

Post adresse

Ballettens Venner, c/o Det Kgl. Teater Postboks 2185, 1017 København K